OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI
Ustanova Sportski objekti Karlovac sport (u daljnjem tekstu Ustanova) na svoju web stranicu objavljuje dokumente i
informacijama iz svog djelokruga koji su javno dostupne, te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva. Pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ustanov na sljedeće načine:

Pisanim putem na službenu adresu:                                                                                                                                                           SPORETSKI OBJEKTI KARLOVAC, Rakovac 1, 47 000 Karlovac, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
Putem elektroničke pošte službeniku za informiranje:
e-mail: bozica.rataic@sportskiobjektika.hr
– Telefonom na broj: 047 654 270

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
ime prezime: Božica Rataić
adresa: Rakovac 1, 47 000 Karlovac
email: bozica.rataic@sportskiobjektika.hr
telefon: 047 654 270

ROKOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI
Na temelju usmenog ili pismenog zahtjeva, Ustanova  je dužna podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dan podnošenja zahtjeva, a u iznimnim slučajevima taj se rok može produžiti za daljnjih 15 dana o čemu je službenik za informiranje dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način službenik za informiranje odbacit će rješenjem zahtjev kao
nerazumljiv ili nepotpun.

 

PREUZIMANJE OBRAZACA
Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

ZAKONI, ODLUKE, PRAVILNICI:

Zakon o pravo na pristup informacijama

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

Odluka o ponovnoj upotrebi informacija

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)

Zakon o medijima