Sukladno čl. 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011; NN 83/2013; NN 143/213) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednosti iznad 26.540,00 €, odnosno za radove čija procijenjena vrijednost prelazi 66.360,00 €, javni naručitelj to objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Republike Hrvatske. Stoga se upućuju svi zainteresirani na stranicu EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) radi preuzimanja dokumentacije za nadmetanje i pripremu ponuda. Na istim se stranicama vodi i evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, kao i eventualnih dodatnih  informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

PLAN NABAVE ZA 2024.