Natječaj za zakup drvene kućice na klizalištu

Raspisuje se NATJEČAJ zakup drvene kućice za ugostiteljstvo/trgovinu na Gradskom klizalištu „Sokolski dom“.
Kućica bi trebala biti otvorena od 16.12.2022. do 08.01.2023.

Tekst natječaja i prijava nalaze se u nastavku:

Natječaj

Obrazac prijave

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ – KUĆICA NA KLIZALIŠTU.
Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Mladost d.o.o. Karlovac do četvrtka, 15. prosinca 2022. u 12:00 sati – bez obzira na način dostave.

 

Skip to content