OTVOREN PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DANE PIVA 2022.

Raspisuje se, sukladno Odluci gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Dani piva Karlovac 2022.“ KLASA: 610-04/22-01/04, UR.BROJ: 2133/01-09-22-15 od 23.06.2022, ponovljeni natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2022.”. Natječaj se raspisuje za 3 lokacije za koje nije bilo prijava na prvom natječaju.

Tekst natječaja, shemu Dana piva 2022.,te obrasce za prijavu ugostitelja i trgovina/OPG-a možete pogledati i preuzeti u nastavku:

II. Javni poziv-Dani piva Karlovac 2022.

Obrazac ponude za ugostitelje

Obrazac ponude za trgovci/OPG

 

Napomena:

Prijave se podnose izvršnom organizatoru, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ ”DANI PIVA KARLOVAC 2022.“

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora- Mladosti d.o.o. Karlovac do ponedjeljka, 18. srpnja 2022. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Rezultati natječaja biti će poznati 19. srpnja 2022. godine, a o čemu će ponuditelji biti obaviješteni elektroničkom poštom.

 

 

Skip to content